Évfolyamverseny angol nyelvből

2019. február 28-án rendeztük meg az angol nyelvi évfolyamversenyt az iskolánk 9-11. évfolyamos tanulóinak.  Évfolyamonként átlagosan 25 tanuló vett részt a megmérettetésen. A 9. évfolyamosok olvasott szövegértési, a 10.-esek hallott szövegértési, a 11.-esek nyelvhelyességi feladatot kaptak. A feladatmegoldás 45 percet vett igénybe. Mindhárom évfolyamon nagyon szép eredmények születtek, melyeket a versenyt követő héten értékeltünk. Itt osztottuk ki az első öt helyezettnek a jutalmakat: könyveket, magazinokat, édességeket. Minden résztvevőnek gratulálunk a teljesítményéhez, és jövőre is várjuk jelentkezésüket a versenyre.

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna

angol nyelvtanár

Megszakítás