Tudnivalók a nyári összefüggő szakmai gyakorlatról 2019/2020.

 

Kedves Tanulók, Kedves Szülők!

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli, összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része, annak teljesítése a következő évfolyamra való továbbhaladás feltétele!

Iskolánkban jelenleg három szakmai program szerint folytatunk szakképzést, ennek megfelelően a nyári gyakorlatok az egyes évfolyamok esetében a következőképpen alakulnak:

9. évfolyam (iskolánk 2018-as szakmai programja szerint)

A 9. évfolyamon tanuló diákjaink tanulmányaikat a 2018-ban kiadott szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kezdték meg, nekik ebben a tanévben nem kell részt venniük összefüggő szakmai gyakorlaton.

10. évfolyam (iskolánk 2018-as szakmai programja szerint)

A 10. évfolyamon tanuló diákjaink tanulmányaikat a 2016-ban kiadott szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kezdték meg. Ezek a szakgimnáziumi kerettantervek 10. évfolyamon:

 • Gépészet ágazatban 140 óra,
 • Villamosipar és elektronika ágazatban 140 óra

összefüggő szakmai gyakorlatot írnak elő.

Informatika ágazatban és Közgazdaság ágazatban a szakgimnáziumi kerettantervek nem írnak elő összefüggő szakmai gyakorlatot, így ebben a tanévben 10. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat ebben a két ágazatban nincs.

11. évfolyam (iskolánk 2016-os szakmai programja szerint)

A 11. évfolyamon tanuló diákjaink tanulmányaikat a 2016-ban kiadott szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kezdték meg. Ezek a szakgimnáziumi kerettantervek 11. évfolyamon:

 • Gépészet ágazatban 140 óra,
 • Villamosipar és elektronika ágazatban 140 óra

összefüggő szakmai gyakorlatot írnak elő.

Informatika ágazatban és Közgazdaság ágazatban a szakgimnáziumi kerettantervek nem írnak elő összefüggő szakmai gyakorlatot, így ebben a tanévben 11. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat ebben a két ágazatban nincs.

12. évfolyam (iskolánk 2016-as szakmai programja szerint)

A 12. évfolyamon tanuló diákjaink számára ebben a tanévben előírt összefüggő szakmai gyakorlat nincs.

5/13. évfolyam (iskolánk 2013-as szakmai programja szerint)

Szakképző évfolyamunkon tanuló diákjaink számára ebben a tanévben előírt összefüggő szakmai gyakorlat nincs.

 

Tudnivalók a 10. évfolyam tanulói részére

A gyakorlat teljesítésének helye
 • a szülő és a diák által keresett munkahely, vagy
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozás (http://www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve), vagy
 • az iskolai tanműhely. (Amennyiben nem sikerült a tanulónak gyakorlóhelyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.)
 A gyakorlat teljesítésének ideje

Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető. Az iskolai tanműhelyben tartott gyakorlat pontos beosztását illetően az érintett tanulókat a tanév végéig tájékoztatjuk.

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (27-32-es négyzetrácsos füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen:

 • a tanuló neve és osztálya,
 • a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint
 • a munkahely adatai,
 • a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.

A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli. (Oldalanként két munkanap feladatai szerepeljenek!)

A foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetnie kell!

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 21-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az iskola titkárságára.

Együttműködési megállapodás

Amennyiben a gyakorlat az iskolán kívül, gazdálkodó szervezetnél kerül megszervezésre, a munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködési megállapodás a kiválasztott munkahely és az iskola között jön létre és a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzi.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2019. április 5-ig a szakmai igazgatóhelyettesnek négy példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást (a határidő lejárta után megállapodásokat már nem tudunk befogadni!), vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, az ágazati képzéshez illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

Letölthető dokumentumok

Együttműködési megállapodáshoz 10. évfolyam – Gépészet

Együttműködési megállapodáshoz 10. évfolyam – Villamosipar és elektronika

Kötelező tanulói juttatások

Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók esetén vannak juttatások, melyeket a gyakorlat ideje alatt biztosítani kell a tanulók számára:

 • tanulói pénzbeli juttatás,
 • munkaruha és védőfelszerelés,
 • kedvezményes étkeztetés vagy étkezési hozzájárulás,
 • felelősségbiztosítás,
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat,
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás,
 • tisztálkodási eszközök.

Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell fizetni. A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresénél (19,5%). A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani, minden megkezdett hét egésznek számít. Ez az összeg nem adóköteles és nem kötelező átutalni vagy befizetni a tanuló számlájára, készpénzben is megkaphatja. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad, valamint a hiányzást pótolnia kell. A tanulót nem kell a NAV- hoz bejelenteni, és biztosítottá sem válik.

Felelősségbiztosítást együttműködési megállapodás esetén az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köt a tanuló javára.

OEP bejelentés

Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés

Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA – mentes bevétel.

Munkaügyi ellenőrzésről

Az Együttműködési megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

Szabó Ferenc
szakmai igh.

Skip to content