Tanáraink a 2022/2023-as tanévben

Tanár neveTanított tantárgyakFogadóóra időpontjaElérhetőség
Ádám Sándormatematika, fizikapéntek 2.óraadam.sandorvbjnet.hu
Árvai Anitainformatikacsütörtök 5.óraarvai.anitavbjnet.hu
Bakosné Vincze Andreaközgazdasági tantárgyakhétfő 4. óravincze.andreavbjnet.hu
Balog Tivadarvillamos szakmai gyakorlati tantárgyakkedd 4. órabalog.tivadarvbjnet.hu
Balogh Jánosmatematika, fizikakedd 5. órabalogh.janosvbjnet.hu
Bátor Szilviamagyar nyelv és irodalomhétfő 3. órabator.szilviavbjnet.hu
Barabás Tiborgépész szakmai tantárgyakkedd 5. órabarabas.tiborvbjnet.hu
Bátoriné Zaja Évamatematika, informatikapéntek 3. órazaja.evavbjnet.hu
Bíró Ferencgépész szakmai tantárgyakkedd 5. órabiro.ferencvbjnet.hu
Blahó-Kiss Katalinmagyar nyelv és irodalomkedd 2. órablaho.katalinvbjnet.hu
Bodócsné Dér Krisztinaangol nyelvcsütörtök 2. órabodocsnevbjnet.hu
Bolya Attilagépész szakmai tantárgyakhétfő 4. órabolya.attilavbjnet.hu
Borbás Józsefgépész szakmai tantárgyakszerda 3. óraborbas.jozsefvbjnet.hu
Borbély Katalinmatematika, fizikakedd 4. óravaradinevbjnet.hu
Borbélyné Remes Zsuzsaangol nyelvszerda 5. óraborbelynevbjnet.hu
Dénes Elizaközgazdasági tantárgyakkedd 3. óradenes.elizavbjnet.hu
Dér Tiborvillamos szakmai tantárgyakszerda 6. órader.tiborvbjnet.hu
Dr. Kovácsné Petrovai Ildikómagyar nyelv és irodalom; ének-zenecsütörtök 5. órapetrovai.ildikovbjnet.hu
Dr. Ludányiné Prém Juditmagyar nyelv és irodalomszerda 1. óraludanyinevbjnet.hu
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsannaangol nyelvpéntek 2. órapetrovicsnevbjnet.hu
Farkas Lászlóvillamos szakmai tantárgyakszerda 4. órafarkas.laszlovbjnet.hu
Fodor Juditmatematikakedd 2. órafodor.juditvbjnet.hu
Gál Gézavillamos szakmai tantárgyakKedd 4. óragal.gezavbjnet.hu
Hammer Péterinformatikacsütörtök 4. órahammer.petervbjnet.hu
Harkó Erzsébetmatematika, informatikacsütörtök 4. óraharko.erzsebetvbjnet.hu
Hives Ritagépész szakmai tantárgyakszerda 5. órahives.ritavbjnet.hu
Horváth Zoltáninformatikahétfő 5. órahorvath.zoltanvbjnet.hu
Holló Ágnesangol nyelvkedd 2.órahollo.agnesvbjnet.hu
Huszár Edinaközgazdasági tantárgyakhétfő 3.órahuszar.edinavbjnet.hu
Kalauzné Szabó Csillaangol nyelvcsütörtök 4. órakalauznevbjnet.hu
Kaló Istvánvillamos szakmai tantárgyakhétfő 3.órakalo.istvanvbjnet.hu
Kerekes Krisztinaangol nyelvhétfő 4. órakerekes.krisztinavbjnet.hu
Kosztyáné Magyary Ágnesközgazdasági tantárgyakcsütörtök 4. óramagyary.agnesvbjnet.hu
Király Ferencnégépész szakmai tantárgyakszerda 3.órakiralyne.monikavbjnet.hu
Kristó Ágnesangol nyelvkedd 5. órakristo.agnesvbjnet.hu
Lukács Edinakatolikus hit- és erkölcstancsütörtök 1. óralukacs.edinavbjnet.hu
Magos Csabainformatikahétfő 6. óramagos.csabavbjnet.hu
Marczin Attilamatematika, fizikapéntek 4. óramarczin.attilavbjnet.hu
Nagyné Keil Magdolnatestneveléskedd 7. órakeil.magdolnavbjnet.hu
Ostoróczki-Maksa Melindamagyar nyelv és irodalom, digitális alkalmazásokcsütörtök 3. óramaksa.melindavbjnet.hu
Pádár Miklóstörténelem, rajz és vizuális kultúrakedd 4. órapadar.miklosvbjnet.hu
Patai Gáborvillamos szakmai tantárgyakcsütörtök 5.órapatai.gaborvbjnet.hu
Polgári Tamásgépész szakmai tantárgyakkedd 5. órapolgari.tamasvbjnet.hu
Soltész Gábortestneveléskedd 2. órasoltesz.gaborvbjnet.hu
Sólyomvári Tamástörténelem, földrajzhétfő 3. órasolyomvari.tamasvbjnet.hu
Somody Bélatestneveléspéntek 6. órasomody.belavbjnet.hu
Tomcsik Erikamagyar nyelv és irodalomkedd 3. óratomcsik.erikavbjnet.hu
Tóth Józsefgépész szakmai tantárgyakhétfő 1. óratoth.jozsefvbjnet.hu
Tüskéné Dombi Zsuzsannainformatikakedd 3. óradombivbjnet.hu
Udvari Juditnémet nyelvcsütörtök 4. óraudvari.juditvbjnet.hu
Várallyay Johannakatolikus hit- és erkölcstankedd 5. óravarallyayvbjnet.hu
Varga CsabatestnevelésHétfő 2. óravarga.csabavbjnet.hu
Varga Tamásmatematika, fizika, informatikaKedd 5.óravarga.tamasvbjnet.hu
Virág Ferencgépész szakmai tantárgyakszerda 3. óravirag.ferencvbjnet.hu
Zsoldosné Borosi Beátagépész szakmai tantárgyakkedd 6. órazsbbvbjnet.hu

Az óraadó tanárokkal és az iskolavezetés tagjaival külön lehet időpontot egyeztetni!

Óraadó tanárok: 
Faragó Lászlóvillamos tantárgyak
Kovács Miklósszakmai informatika tantárgyak
Sinka Istvánnévillamos alapismeretek
Kollégiumi nevelőtanárok: 
Vás Zsuzsannakollégiumvezető
Kotik László 
Safranka János 
Megszakítás