Tanáraink a 2021/2022-es tanévben

Tanár neveTanított tantárgyakFogadóóra időpontjaElérhetőség
Ádám Sándormatematika, fizikapéntek 3-óraadam.sandorvbjnet.hu
Árvai Anitainformatikaszerda 2.óraarvai.anitavbjnet.hu
Bakosné Vincze Andreaközgazdasági tantárgyakszerda 5. óravincze.andreavbjnet.hu
Balázs Brigittaközgazdasági tantárgyakcsütörtök 4.órabalazs.brigittavbjnet.hu
Balog Tivadarvillamos szakmai gyakorlati tantárgyakszerda 5. órabalog.tivadarvbjnet.hu
Balogh Jánosmatematika, fizikapéntek 4. órabalogh.janosvbjnet.hu
Bátor Szilviamagyar nyelv és irodalomkedd 5. órabator.szilviavbjnet.hu
Barabás Tiborgépész szakmai tantárgyakhétfő 4. órabarabas.tiborvbjnet.hu
Bátoriné Zaja Évamatematika, informatikaszerda 7. órazaja.evavbjnet.hu
Bíró Ferencgépész szakmai tantárgyakszerda 5. órabiro.ferencvbjnet.hu
Blahó-Kiss Katalinmagyar nyelv és irodalomszerda 2. óra blaho.katalinvbjnet.hu
Bodócsné Dér Krisztinaangol nyelvcsütörtök 5.órabodocsnevbjnet.hu
Bolya Attilagépész szakmai tantárgyakhétfő 4. órabolya.attilavbjnet.hu
Borbás Józsefgépész szakmai tantárgyakhétfő 5.óraborbas.jozsefvbjnet.hu
Borbély Katalinmatematika, fizikakedd 4. óravaradinevbjnet.hu
Dénes Elizaközgazdasági tantárgyakkedd 4. óradenes.elizavbjnet.hu
Dér Tiborvillamos szakmai tantárgyakhétfő 3. órader.tiborvbjnet.hu
Dr. Kovácsné Petrovai Ildikómagyar nyelv és irodalom; ének-zeneszerda 4. órapetrovai.ildikovbjnet.hu
Dr. Ludányiné Prém Juditmagyar nyelv és irodalomhétfő 2. óraludanyinevbjnet.hu
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsannaangol nyelvszerda 3. órapetrovicsnevbjnet.hu
Farkas Lászlóvillamos szakmai tantárgyakcsütörtök 5. órafarkas.laszlovbjnet.hu
Fodor Juditmatematikahétfő 3. órafodor.juditvbjnet.hu
Gál Gézavillamos szakmai tantárgyakSzerda 3. óragal.gezavbjnet.hu
Harkó Erzsébetmatematika, informatikahétfő 6. óraharko.erzsebetvbjnet.hu
Hives Ritagépész szakmai tantárgyakhétfő 4. órahives.ritavbjnet.hu
Horváth Zoltáninformatikakedd 4. órahorvath.zoltanvbjnet.hu
Holló Ágnesangol nyelvcsütörtök 3.óra hollo.agnesvbjnet.hu
Huszár Edinaközgazdasági tantárgyakcsütörtök 4.órahuszar.edinavbjnet.hu
Kalauzné Szabó Csillaangol nyelvcsütörtök 5. órakalauznevbjnet.hu
Kaló Istvánvillamos szakmai tantárgyakhétfő 3.órakalo.istvanvbjnet.hu
Kerekes Krisztinaangol nyelvpéntek 4. órakerekes.krisztinavbjnet.hu
Kosztyáné Magyary Ágnesközgazdasági tantárgyakcsütörtök 2. óramagyary.agnesvbjnet.hu
Király Ferencnégépész szakmai tantárgyakkedd 3. órakiralyne.monikavbjnet.hu
Kristó Ágnesangol nyelvcsütörtök 3. órakristo.agnesvbjnet.hu
Lukács Edinakatolikus hit- és erkölcstancsütörtök 5. óralukacs.edinavbjnet.hu
Magos Csabainformatikahétfő 3.óramagos.csabavbjnet.hu
Marczin Attilamatematika, fizikahétfö 4. óramarczin.attilavbjnet.hu
Nagyné Keil Magdolnatestneveléshétfő 5.óra keil.magdolnavbjnet.hu
Ostoróczki-Maksa Melindamagyar nyelv és irodalom, digitális alkalmazásokkedd 5. óramaksa.melindavbjnet.hu
Pádár Miklóstörténelem, rajz és vizuális kultúrahétfő 2. órapadar.miklosvbjnet.hu
Patai Gáborvillamos szakmai tantárgyakcsütörtök 2. órapatai.gaborvbjnet.hu
Polgári Tamásgépész szakmai tantárgyakhétfő 6. órapolgari.tamasvbjnet.hu
Soltész Gábortestneveléskedd 1. órasoltesz.gaborvbjnet.hu
Sólyomvári Tamástörténelem, földrajzszerda 5. órasolyomvari.tamasvbjnet.hu
Somody Bélatestnevelésszerda 4. órasomody.belavbjnet.hu
Tátrai Krisztinaangol nyelvcsütörtök 5. óratatrai.krisztinavbjnet.hu
Tomcsik Erikamagyar nyelv és irodalomszerda 4. óratomcsik.erikavbjnet.hu
Tóth Józsefgépész szakmai tantárgyakhétfő 3. óratoth.jozsefvbjnet.hu
Tüskéné Dombi Zsuzsannainformatikacsütörtök 3. óradombivbjnet.hu
Udvari Juditnémet nyelvkedd 5.óraudvari.juditvbjnet.hu
Vas Zsuzsannakomplex természettudománykedd 6. óravas.zsuzsannavbjnet.hu
Várallyay Johannakatolikus hit- és erkölcstanhétfő 5. óravarallyayvbjnet.hu
Varga Csabatestneveléspéntek 3. óravarga.csabavbjnet.hu
Varga Tamásmatematika, fizika, informatikaHétfő 5.óravarga.tamasvbjnet.hu
Virág Ferencgépész szakmai tantárgyakpéntek 4. óravirag.ferencvbjnet.hu
Zsoldosné Borosi Beátagépész szakmai tantárgyakszerda 5. órazsbbvbjnet.hu

Részmunkaidős és óraadó tanáraink a 2021/2022-es tanévben

Tanár neveTanított tantárgyakElérhetőség
Faragó Lászlóvillamos szakmai tantárgyakfarago.laszlovbjnet.hu
Kovács Miklósinformatika szakmai tantárgyak
Vinczéné Nagy Erzsébetdigitális kultúra
Birkás Lászlógépész gyakorlat

Az óraadó pedagógusokkal külön időpontot kell egyeztetni!

Kollégiumi nevelőink a 2021/2022-es tanévben

Tanár neveElérhetőség
Kotik Lászlókotik.laszlovbjnet.hu
Vas Zsuzsannavas.zsuzsannavbjnet.hu

Skip to content