Slide

Tanáraink a 2023/24-es tanévben

Tanár neveTanított tantárgyakFogadóóra időpontjaElérhetőség
Ádám Sándormatematika, fizikacsütörtök 4. óraadam.sandorvbjnet.hu
Árvai AnitainformatikaKedd 4.óraarvai.anitavbjnet.hu
Babus Mónikamagyar nyelv és irodalompéntek 2. órababus.monikavbjnet.hu
Bakosné Vincze Andreaközgazdasági tantárgyakkedd 6. óravincze.andreavbjnet.hu
Balog Tivadarvillamos szakmai gyakorlati tantárgyakpéntek 3. órabalog.tivadarvbjnet.hu
Balogh Jánosmatematika, fizikapéntek 3. órabalogh.janosvbjnet.hu
Bátor Szilviamagyar nyelv és irodalomcsütörtök 6.órabator.szilviavbjnet.hu
Barabás Tiborgépész szakmai tantárgyakkedd 4.órabarabas.tiborvbjnet.hu
Bíró Ferencgépész szakmai tantárgyakkedd 9.órabíró.ferencvbjnet.hu
Bátoriné Zaja Évamatematika, informatikacsütörtök 5.órazaja.evavbjnet.hu
Blahó-Kiss Katalinmagyar nyelv és irodalompéntek 4.órablaho.katalinvbjnet.hu
Bodócsné Dér Krisztinaangol nyelvkedd 2. órabodocsnevbjnet.hu
Bolya Attilagépész szakmai tantárgyakhétfő 4.órabolya.attilavbjnet.hu
Borbély Katalinmatematika, fizikaszerda 3. óravaradinevbjnet.hu
Borbélyné Remes Zsuzsaangol nyelvkedd 5. óraborbelynevbjnet.hu
Dénes Elizaközgazdasági tantárgyakszerda 4. óradenes.elizavbjnet.hu
Dr. Kovácsné Petrovai Ildikómagyar nyelv és irodalom; ének-zenekedd 2. órapetrovai.ildikovbjnet.hu
Dr. Ludányiné Prém Juditmagyar nyelv és irodalomszerda 2. óraludanyinevbjnet.hu
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsannaangol nyelvkedd 1. órapetrovicsnevbjnet.hu
Farkas Lászlóvillamos szakmai tantárgyakcsütörtök 3.órafarkas.laszlovbjnet.hu
Fodor Juditmatematikaszerda 2. órafodor.juditvbjnet.hu
Gál Gézavillamos szakmai tantárgyakszerda 3.óragal.gezavbjnet.hu
Hammer Péterinformatikakedd 5.órahammer.petervbjnet.hu
Harkó Erzsébetmatematika, informatikacsütörtök 5. óraharko.erzsebetvbjnet.hu
Hives Ritagépész szakmai tantárgyakkedd 5. órahives.ritavbjnet.hu
Horváth Zoltáninformatikaszerda 7. órahorvath.zoltanvbjnet.hu
Holló Ágnesangol nyelvkedd  4.órahollo.agnesvbjnet.hu
Huszár Edinaközgazdasági tantárgyakPéntek 4. órahuszar.edinavbjnet.hu
Kalauzné Szabó Csillaangol nyelvCsütörtök 4.órakalauznevbjnet.hu
Kaló Istvánvillamos szakmai tantárgyakcsütörtök 3.órakalo.istvanvbjnet.hu
Kerekes Krisztinaangol nyelvhétfő 6. órakerekes.krisztinavbjnet.hu
Kosztyáné Magyary Ágnesközgazdasági tantárgyakcsütörtök 3. óramagyary.agnesvbjnet.hu
Király Ferencnégépész szakmai tantárgyakkedd 2. órakiralyne.monikavbjnet.hu
Kristó Ágnesangol nyelvcsütörtök 2. órakristo.agnesvbjnet.hu
Lukács Edinakatolikus hit- és erkölcstankedd 3.óralukacs.edinavbjnet.hu
Magos Csabainformatikaszerda 4. óramagos.csabavbjnet.hu
Marczin Attilamatematika, fizikacsütörtök 4. óramarczin.attilavbjnet.hu
Nagyné Keil MagdolnatestnevelésHétfő 3. órakeil.magdolnavbjnet.hu
Ostoróczki-Maksa Melindamagyar nyelv és irodalom, digitális alkalmazásokhétfő 3. óramaksa.melindavbjnet.hu
Pádár Miklóstörténelem, rajz és vizuális kultúrakedd 2.órapadar.miklosvbjnet.hu
Patai Gáborvillamos szakmai tantárgyakkedd 4. órapatai.gaborvbjnet.hu
Polgári Tamásgépész szakmai tantárgyakpéntek 5. órapolgari.tamasvbjnet.hu
Simon Pétervillamos szakmai tantárgyakhétfő 3. órasimon.petervbjnet.hu
Soltész GábortestnevelésPéntek 2. órasoltesz.gaborvbjnet.hu
Sólyomvári Tamástörténelem, földrajzpéntek 4. órasolyomvari.tamasvbjnet.hu
Somody Bélatestneveléscsütörtök 1. órasomody.belavbjnet.hu
Tóth Józsefgépész szakmai tantárgyakszerda 1. óratoth.jozsefvbjnet.hu
Tüskéné Dombi Zsuzsannainformatikaszerda 7.óradombivbjnet.hu
Udvari Juditnémet nyelvhétfő 4.óraudvari.juditvbjnet.hu
Várallyay Johannakatolikus hit- és erkölcstankedd 5. óravarallyayvbjnet.hu
Varga CsabatestnevelésHétfő 4. óravarga.csabavbjnet.hu
Varga Tamásmatematika, fizika, informatikakedd 3.óravarga.tamasvbjnet.hu
Virág Ferencgépész szakmai tantárgyakszerda 5. óravirag.ferencvbjnet.hu
Zsoldosné Borosi Beátagépész szakmai tantárgyakkedd 2. órazsbbvbjnet.hu

Az óraadó tanárokkal és az iskolavezetés tagjaival külön lehet időpontot egyeztetni!

Óraadó tanárok: 
Faragó Lászlóvillamos tantárgyak
Sinka Istvánnévillamos alapismeretek
Kollégiumi nevelőtanárok: 
Szalai Zsuzsannakollégiumvezető
Kotik László 
Molnár Zsuzsa 
Soltészné Gembiczki Éva 
Megszakítás