Önismeret és pályaorientáció

A pályaorientáció a munka világában való folyamatos tájékozódási igény kialakítását jelenti. A körülöttünk lévő világ, és ezzel együtt a választható szakmák, betölthető munkakörök tartalma is folyamatosan változik. Fiataljaink akkor lehetnek sikeresek, ha képesek a munkaerőpiacon eligazodni, életpályájukat a változásoknak megfelelően tervezni és alakítani.

A március 10-én megrendezett pályaorientációs napunkon ebben próbáltunk segítséget nyújtani tanulóinknak. A program osztályfőnöki órával kezdődött, ahol diákjaink egy érdeklődési köröket felmérő pályaorientációs kérdőívet töltöttek ki, és annak eredményét beszélték meg osztályfőnökeikkel. A nap folyamán Danyi Vilmos, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Pályaorientációs alprojekt vezetője tartott előadást a szakgimnáziumi oktatás felépítéséről, és a benne rejlő szakmaszerzési lehetőségekről. Előadónk volt továbbá Csík Gergely pályaorientációs szakember, aki a szaktudás fontosságára, illetve a munkaerőpiac változásait követő tudatos pályaválasztásra hívta fel tanulóink figyelmét. Iskolánk udvarán speciális szakmák képviselői mutatkoztak be, a rendőrség, a honvédség és a Honvéd Repülőklub munkatársai tartottak bemutatót, színesítve a első ízben, az EFOP-1.3.5-16-2016-00701 számú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnáziumban” című pályázat keretein belül megrendezett pályaorientációs napunk programját.

Kaló István
szakmai igh.

Megszakítás