Slide

Tájékoztató a fiatalok külföldi nyelvtanulásáról

A 2019-2020-as tanévtől a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, francia, német, kínai) célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Németországban és Kínában. Ez a lehetőség alanyi jogon jár, nincs semmilyen megkötés (tanulmányi eredmény, már meglévő nyelvvizsga, állampolgárság, SNI stb.)

Tanulói regiszráció a KNYP-ben.

A célországokban történő nyelvtanulás formái:

• a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
• tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben.

A Külföldi Nyelvtanulási Programban lehetőség van arra, hogy a tanuló egyéni pályázatot nyújtson be. Ebben az esetben a pályázó tanuló – és szülei – feladata a kurzus kiválasztása, az utazás megszervezése, a biztosítások megkötése. Az utazás is egyénileg, felnőtt kísérete nélkül történik. Ebben a pályázati formábanis kizárólag a honlapon (www.knyp.hu)szereplő, célországi, minősített nyelviskolák által megadott kurzusokon történő részvétel támogatható(ld. kurzuskereső).

Annak ajánlott egyénileg pályázni, aki
• kipróbált, megbízható nyelvtudással, jó kommunikációs készségekkel rendelkezik,
• magabiztos, és szereti a kihívásokat,
• szeretne kilépni a komfortzónájából,
• önálló és felelősségteljes,
• van már külföldi utazási tapasztalata,
• jó problémamegoldó képességekkel rendelkezik,
• magas fokú nyelvtudását szeretné tudatosan továbbfejleszteni a megfelelő kurzus kiválasztásával.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetén a minősített nyelviskolák komplett csomagot nyújtanak, amelynek költségeit a Tempus Közalapítvány kiutalja a célországi nyelviskola számára. A csomag tartalma:

• legalább heti 20 nyelvóra
• kiegészítő, nyelvtanulás elősegítő délutáni programok
• hétvégi kirándulás, szabadidős program
• szállás (családi vagy kollégiumi elhelyezés)
• teljes vagy félpanziós ellátás
• transzfer a legközelebbi repülőtér, vasút- vagy autóbusz-állomástól.

A tanulók helyi utazásaival kapcsolatos iránymutatást (a nyelviskola és szállás között, ha szükséges) szintén a fogadó nyelviskola biztosítja, költségeit a tanuló az egyéb megélhetési támogatásból tudja megfizetni. A célországi tartózkodás folyamán tehát a nyelviskola vállalja a programok megszervezését, így ezzel a hazai köznevelési intézménynek, illetve a kísérő pedagógusoknak nem lesz feladata.

A tanulóknak kötelező a délelőtti nyelviskolai órákon, a délutáni kiegészítő programokon, és a hétvégi kiránduláson részt venni. Ha ezt nem teljesítik, vagy „csínytevést” követnek el, hazaküldhetik őket. Ez azt jelenti, hogy nem kapják meg a tanúsítványt a program sikeres teljesítéséről, akkor pedig a teljes összeget vissza kell fizetni. Ezért a családnak felelősségteljes döntést kell hoznia! Figyelembe kell venni, hogy ez nem egy osztálykirándulás, a nyelviskolai csoportokban különböző életkorú, nemzetiségű, kultúrájú emberekkel fog együtt tanulni. Ha családoknál lesz elhelyezve, az étkezése is ott lesz megoldva a helyi szokások szerint. Ugyanakkor ez nagyszerű lehetőség a nyelvtudás fejlesztésére, a célnyelvi ország kultúrájának megismerésére, a személyiség fejlődésére, önállósodásra, problémamegoldásra, az együttműködési készség fejlesztésére, a látókör tágítására, életre szóló élmények szerzésére, nemzetközi barátságok kötésére.

A csoportos pályázat esetén az intézmény feladata a szülői nyilatkozatok beszerzése. Ezt a szülő(k)/törvényes képviselő a pályázó intézmény kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be. A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (a támogatás maximum 1500 euró vagy 1350 font, továbbá maximum 234 000 forint lehet – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj, a célország és az ellátás szerint kerül meghatározásra), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő, amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k) vagy gondviselő vállal pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal). Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni.

A program részletes megismerése a www.knyp.hu oldalon lehetséges.

Egyéni kérdéseikkel Szentpéteri Gábor tanár úrhoz, a program helyi koordinátorához fordulhatnak.

Megszakítás