Slide

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

kozg_900Az ágazatban a kor igényeinek megfelelő általános műveltséggel rendelkező fiatalok képzése folyik, akik a közigazgatás valamely területén, polgármesteri hivatalokban, pénzintézetekben, bankszakmában tevékenykednek. Alapműveltséget adó közismereti tárgyakon felül gazdasági és jogi ismereteket, elméleti gazdaságtant, üzleti gazdaságtant, irodatechnikát, valamint magas óraszámban tanulnak informatikát is a tanulók.

Az utóbbi években a tanulóink és a környékbeli vállalkozások igényeit kielégítve szakképző évfolyamainkon pénzügyi- számviteli ügyintézőket képzünk.  A pénzügyi- számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásban, kezeli az ezzel kapcsolatos iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül a számviteli előírások szerint előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eredményeit, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Kódszám: 0014
Megszerezhető szakképesítés:

5 0411 09 01 – Pénzügyi- számviteli ügyintéző

A Számviteli ügyintéző szakképesítés bemutatása:

Forrás: https://palyaorientacio.munka.hu/felnottek/film

Felvételi eljárás:

Az ebbe ágazatba jelentkező tanulóknak a felvételi eljárás során központi írásbeli felvételi vizsgán kell megfelelniük  Magyar nyelv és Matematika tantárgyakból, valamint szóbeli elbeszélgetésen kell számot adniuk tudásukról.  A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását is.

A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:

– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv
– irodalom

Magyar nyelv írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
Matematika írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).

A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető. (Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % vagy az feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.)

A felvételi eljárás keretében tehát összesen 50+25+25=100 pont érhető el, a tanulókat a megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

Megszakítás