A 12.A osztálytól búcsúzik osztályfőnökük

2019 augusztusában 28 lelkes diák indult el a gólya táborba osztályfőnökükkel és két kísérő tanárral, hogy megismerjék egymást és közösen vágjanak bele tanulmányaikba. A kezdeti lendületet megtörte, hogy az iskola termeit el kellett hagyni és otthon online oktatás keretében folytatódott a tanulás. A váltott iskolában vagy otthon tanulás nem csak az emberi kapcsolatokra volt hatással, hanem a tanulmányi eredményekre is.

Emiatt több tanuló kimaradt az osztályból kilencedikben, tízedikben. Tizenegyediktől több közösségi program, színházlátogatások, kirándulás, sikeres diáknapok, rendezvényekre készülés erősítette a tanulók kapcsolatát, jó közösséggé formálódását.

A közösség sokféle egyéniségből áll, mindenkinek másfajta érdeklődési köre van, amivel hozzá tud járulni az iskolai feladatokhoz is, és a tanuláson túl az egyéb közös tevékenységekhez is. Osztályunk tanulói sport rendezvényeken, versenyeken és egyéb programokon való részvétellel öregbítették iskolánk jó hírét. Segítették egymást egy-egy dolgozatra való felkészülésben, vagy hasznos ötletekkel adott feladat megoldásához. Kicsit szeretik húzni az időt az utolsó pillanatig, de adott határidőre jól elvégzik a rájuk bízott munkát.

Tanulmányi eredményük évről évre folyamatosan javult, így nagyon jó úton járnak az éretté válás folyamatában. Sok sikert nekik!

Balog Tivadar
osztályfőnök

Megszakítás