Érseki elismerés – Kis Benjámin

Kis Benjámin 12. C osztályos tanuló az iskolában eltöltött négy esztendő alatt kiemelkedően tevékeny szerepet töltött be az intézmény hitéletében, valamint közösségi megmozdulásaiban.

Az iskolai Forrás hittantáborok előkészítésében, szervezésében illetve lebonyolításában mindig készségesen vett részt, de minden más, a hitélettel kapcsolatos programban számíthattunk alkotó energiájára, kreativitására. A lelki ráhangolódást elősegítő rádióműsorok állandó szereplője, az adventi műsorok, illetve a karácsonyi előadás meghatározó részvevője.De nem múlhatott el egyetlen évben sem a B-faktor tehetségkutatója az ő elképesztő táncelőadása nélkül, sőt az utóbbi években prózai és zenei előadókészségét is megcsillogtatta.

Az iskola közösségi megmozdulásaiban a kezdetektől aktívan részt vesz, már 9. osztálytól tagja volt az iskola diákönkormányzatának, majd a 11. évfolyamban elnökként irányította a csoport munkáját. Az ő lelkesítő, fáradhatatlan munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna a diáknap, vagy az „Aludj máskor” 24 órás vetélkedő sikere, de az osztályában is folyamatosan dolgozott társaiért.

Már családi indíttatása okán is elhivatott tagja az Alsóvárosi Ferences Plébánia közösségének, ahol édesapja a plébánia világi elnöke, lelkipásztori munkatársa, édesanyja pedig a Máriások dajkája, maga is hitoktató. Benjámin szolgálatkészen vállal feladatokat a karitatív megmozdulásokban, valamint ministráns feladatokat is ellát. Kisgyermekkora óta tagja a Cserkészszövetségnek, a táboroknak régen csak résztvevője volt, manapság már szervezője is. 2015-ben Japánban, a Cserkész Világtalálkozón tagja volt a Magyarországról kiutazó csoportnak.

Ezen tulajdonságai alapján nyerte el a 2017/2018-as tanévben az Érseki elismerést.

Megszakítás