2021-ben Az év diákja díjat Győri Rajmond (11. A) is kiérdemelte

Rajmond osztályának és iskolájának megbízható tagja, és az iskolai életben való részvétele tanulmányi szempontból kiemelkedő. Osztálytársai előtt jó példával jár, segítőkész, személyisége értékadó a közösségben. Tanítási órák után korrepetálja osztálytársait matematikából és a szakmai tantárgyakból.

Az elmúlt tanév végén két osztálytársát eredményesen készítette fel az év végi számonkérésekre elektronikából és irodalomból. Tanáraival, osztálytársaival, az iskola dolgozóival mindig tisztelettudó. Magatartása és szorgalma kifogástalan. Tanulmányi eredménye mindhárom tanévben kitűnő volt, Érdeklődési köre szakmájához, az elektronikához kötött.  Rajmond nyitott, szerény, kedves személyisége, műszaki érdeklődése nagy érték iskolánk számára.

Megszakítás