Szent Gellért

Tisztelt Vendégeink, kedves Kollégáim és Diákjaink!

Szent Gellért alakja ma is lehet példa. A ma élő ember egy információkkal teli, zűrzavaros világban próbál érvényesülni. Nehogy azt gondoljuk, hogy akkor a középkorban olyan egyszerű volt. Ott is mindenkinek meg kellett ismernie, fel kellett fedeznie a körülötte lévő világot, s megpróbálni érvényesülni abban. Gellért is ezt tette. A velencei származású püspök már fiatalon kitűnt rendtársai közül. Korán megválasztották apáttá, így le kellett mondania arról a vágyáról, hogy a Szentföldön telepedhessen le. Egy vihar hozta Magyarországra, ahol Szent István királyunk nem kisebb feladatot bízott rá, mint fia, Imre herceg nevelését. Miután azonban Imre 16 éves lett, remeteként élt tovább Bakonybélben. István azonban ismét feladatot bízott rá, s ő ezt is teljesítette, mint csanádi püspök. Miért? Hogy a kereszténységet megismertesse a magyarokkal. Mit tett tehát Gellért? Tanult és tanított, nevelt és szolgálta a magyarokat. Írt és iskolákat szervezett. Sőt képviselte a magyarokat kitűnő diplomáciai érzékkel. Kiállt keresztény hitéért, értékeiért és életét adta azokért. Teljesítette a Hit – hűség – hivatás hármas jelszavát.

Kedves Kilencedikesek!

Isten hozott Benneteket a Bottyánban! Augusztus végén, amikor Ti még csak készültetek az iskolába, izgultatok, hogy milyen lesz az új iskola, mi, pedagógusok, Egerben voltunk a Bazilikában, ahol Érsek Atya a tanév feladataként a 3H-t: a Hit-hűség-hivatás hármas feladat teljesítését bízta ránk. Szerencsések vagyunk, hogy ebben a feladatban Szent Gellértre, mint példára tekinthetünk. Ez a feladat azonban nem csak ránk, hanem rátok is vár. Nem csak négy-öt évig, amíg itt vagytok, hanem egész életetekben. Ismerjétek meg és támaszkodjatok a kereszténységre! Így alakul ki a HIT! A keresztény ember élete azonban nem könnyebb a másik emberétől. De van egy biztos pontja, egy kapaszkodója, ami mindig ott van Mellette: ez Jézus Krisztus. Nevelődjetek, alakuljatok és formálódjatok, hogy a pozitív tulajdonságaitok legyenek az erősebbek! Keressetek értékeket, melyek mentén életetek biztos mederben folyhat. Legyetek ehhez HŰSÉGESEK! Tanuljatok, hogy később érvényesülhessetek! Erősödjön Bennetek a HIVATÁS, hiszen minden feladatot csak ezzel a tudattal lehet ellátni.
Kérjük Szent Gellért közbenjárását Értetek és diáktársaitokért, a pedagógusokért és az intézményért, illetve magyar hazánkért! Viseljétek büszkén a Bottyános nyakkendőt!

Hordós Andrea
tanulmányi igh.

Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

Megszakítás