Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Egerben

Isten fiatal. Ezt a jelmondatot viselte a május 18-án megrendezett Egri Főegyházmegyei Ifjúsági Találkozó, melyen közel nyolcszáz fiatal vet részt, köztük harmincan a Bottyánból is.

A Kemény Ferenc sportcsarnokban az Egri Redemptoris Mater Missziós Szeminárium tagjainak latinos zenéjére gyülekeztünk. Majd ezután Galo Gábor egri főegyházmegyei ifjúsági referens köszöntött bennünket. Köszöntője után Páterrock koncerttel folytatódott a találkozó, mely során felcsendült a találkozó himnusza: Isten fiatal, bár ő teremtett mindent. Fiatalságát Isten azonban nem akarja megtartani saját magának, amikor a keresztségben gyermekeivé fogadott bennünket, örök fiatalságát ajándékozta nekünk, benne tudjuk megőrizni fiatalságunkat, általa és benne maradhatunk fiatalok, és nem csupán néhány évig vagy néhány évtizedig, hanem örökre. Hitünk arra sarkall bennünket, hogy a bennünk lévő örömet soha ne tartsuk meg magunknak, hanem tovább adjuk másoknak. Ez a tovább adás csak akkor lehet sikeres, ha igazi hiteles öröm él a szívünkben, ha az túlárad bennünk. Ezt üzeni számunkra, e himnusz, s ez a lelkesedés, öröm járta és járja át szívünket.

Ezután Lóczi Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatójának tanítása következett, melyben a Jerikóban kolduló vak Bartimeusról hallhattunk, akit Jézus meggyógyított. Ez az evangéliumi történet szembesít minket a valósággal, hiszen Bartimeushoz hasonlóan, mi is, mint holmi vak emberek járunk a világban és hajkurásszuk a múlandó dolgokat. A történet megmutatja számunkra, hogy merjünk tenni az igazi boldogság és szeretet eléréséért, hogy merjünk közeledni Jézushoz és vele járni életünk útját, még akkor is, ha a körülöttünk lévők csitítanák és visszafognak is minket.

Ezt követően néhány fiatal tanúságtételét halhattuk, majd utána a találkozón mindvégig jelen lévő Michael August Blume Magyarországi apostoli nuncius szólt néhány gondolatot, melyben a missziós lelkületre intett bennünket. A missziós lelkület fontosságát jelzi Európa mostani helyzete, amikor is kevés hivatás, kevés segítői lelkület van a világunkban, s legfőképp Európában.

Látványos program volt, mikor az Ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium tanulói tánccal idézték meg Szent II. János Pál pápa életének fontosabb eseményeit. A találkozó szorosan kapcsolódik hozzá, mivel születésének 99. évfordulóján került megrendezésre. Azért is fontos az ő személye, mivel ő volt az, aki elindítója volt az ifjúsági világtalálkozóknak.

A nagyszerű produkciót követően, egy a fiatalok által megfogalmazott kérdésekre is válaszokat adó kerekasztal beszélgetés következett, melyen olyan kérdésekre került válaszadás, mind például: Mi az élet értelme? Miért megy el egy jó csávó papnak?

A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Szentbeszédében a fiatalok, a mi fontosságunkra helyezett nagy hangsúlyt. A fiatalok, a mi lendületünk, dinamizmusunk, lelkesedésünk az, amire szüksége van az egyháznak. Ha életünk középpontjába helyezzük azt, hogy elfogadjunk a hivatásunkat, amelyre az Isten hív bennünket és ahhoz a hivatáshoz hűségesen kitartunk, akkor bennünk marad az egyház is újra és újra fiatal. Mindannyian hivatást kaptunk, mert az Isten mindannyiunkról álmodott valami nagyot, valami nagydologra hívott meg bennünket.

A szentmise után az ifjúsági találkozó zenés szentségimádással zárult, melyen közvetlenül Jézusra fokuszálhattunk, hálát adhatunk ezért a találkozóért.

Bennem ez iránt a találkozó iránt elsősorban hála van, hála a találkozásokért, hála, hogy közösen több száz fiatal társammal együtt dicsőíthettük Istent és közösséget létesíthettünk az örökké szerető, gondoskodó Istennel. Mivel ez egy ifjúsági találkozó volt, amin különböző vallásos fiatalok vettek részt, nagy öröm számomra hogy részt vehettem, mert így nem csak hitemben, hanem hivatásomban is megerősödtem, mivel megláttam, hogy az ifjúságpasztoráció igen is szükséges, lehetséges és megvalósítható. Nagy vágyam, hogy iskolánkban is kézzelfoghatóan, tapasztalhatóan látható és élő legyen az ifjúságpasztoráció, hogy iskolánkban is egy igazi vallásos szeretetközösséget alkothassunk, hogy jövőre még többen is részt vehessünk ezen eseményen.

Botos József 10. A

Megszakítás