Digitális történetmesélés a Bottyánban

„Az ezredforduló óta világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tanulásszervezési eljárás, a digitális történetmesélés, a klasszikus történetmesélést ötvözi a digitális technológiahasználattal. Segítségével a tanulók kreatívan fejezhetik ki magukat, miközben tantárgyi tartalmakat dolgoznak fel egyéni és kooperatív munkaformákban.” (Lanszki Anita)

Iskolánkban, a 2016/2017-es tanévtől működő Lego szakkör keretein belül, tanulóink, a Lego robotok építésének és programozásának fortélyait sajátíthatják el. A Digitális témahéthez kapcsolódóan, a lelkes résztvevők, Bátoriné Zaja Éva vezetésével egy Lego robot „születését” dolgozták fel a digitális történetmesélés módszerével.

A tanárnő elmondása szerint:

„A módszer, azon túl, hogy az alkotás örömét jelenti tanárnak, diáknak egyaránt, alkalmas arra, hogy analizáló-, koncentrálóképességük, valamint kreatív gondolkodásuk és problémamegoldó képességük fejlődjön. A csoport tagjai a feladatok megosztásánál saját kompetenciáik figyelembevételével vállaltak részfeladatokat, mely önismeretüket is fejlesztette. A közös munka szociális képességüket, az egymás munkája iránti tiszteletet és a felelősségtudatot erősítette. A robotépítés során pedig a fizika, matematika, az informatika, valamint a szakmai tárgyak tanóráin tanultakat komplex módon alkalmazták a valós élethez kapcsolódóan, betekintést nyerve ezzel a robotika tudományába.”

A projekt megvalósulásának folyamatáról és tanulságairól egy közelmúltban megjelent, Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban című könyvben olvashatunk, melynek Digitális történetmesélés és Lego-robot-programozás a középiskolában (gépészet és informatika ágazat tanulóinak bevonásával) című fejezetét Bátoriné Zaja Éva tanárnő, iskolánk informatika munkaközösségének vezetője írta.
A sikeres projekthez és a könyvhöz szívből gratulálok, és remélem, a jövőben még sokszor fogjuk ezt a munka és időigényes, de hozadékait tekintve mindenképpen megtérülő oktatási módszert az iskolában alkalmazni.

Kaló István
szakmai igh.

EV3R Storm legendája:

Megszakítás