Slide

Informatika és távközlés ágazat

Fejlődő gazdaságunkinfo_900 területén megjelenő számítógépek és számítógép-vezérelt berendezések működtetéséhez értő, a korszerű technikának megfelelő hardver-szoftver ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése folyik az ágazati képzésben. Számítógéptermeinkben megtalálható

Operációs rendszerek és alkalmazások:

Microsoft Windows + Microsoft Office
OpenSuSE Novell (GNU/Linux) + LibreOffice.org, KDE kezelőfelület
Mac OS X Snow Leopard (Apple iMac) + iWork

Az informatika szakos tanulók iskolánkban megismerkednek néhány játék alkalmazás (Scratch, Kodu, MineCraft), és program fejlesztő felülettel (MS Visual Studio for Windows Desktop – Visual C#, Code: Blocks 16.01 MinGW/GCC), a számítógép összeszerelés és konfigurálás titkaival, valamint otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti és gyakorlati alapjaival.

A 2017/2018-as tanévtől ebben az ágazatban iskolánkban megszerezhető emelt szintű technikus szakképesítés a szoftverfejlesztő. A szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztőeszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

Kódszám: 0012
Megszerezhető szakképesítés:

5 0613 12 03 – Szoftverfejlesztő és tesztelő

A szoftverfejlesztő szakképesítés bemutatása:

Forrás: https://palyaorientacio.munka.hu/felnottek/film

Felvételi eljárás:

Az ebbe ágazatba jelentkező tanulóknak a felvételi eljárás során központi írásbeli felvételi vizsgán kell megfelelniük  Magyar nyelv és Matematika tantárgyakból, valamint szóbeli elbeszélgetésen kell számot adniuk tudásukról.  A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását is.

A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:

– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv
– fizika

Magyar nyelv írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
Matematika írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).

A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető. (Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % vagy az feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.)

A felvételi eljárás keretében tehát összesen 50+25+25=100 pont érhető el, a tanulókat a megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

Megszakítás