Slide

Gépészet ágazat

A gépészet iskolánk alapító szakjai közé tartozik, 1962 óta képzünk az ipar számára gépész szakembereket.  Végzett technikusaink a környékbeli üzemekben keresettek, az utóbbi időben szinte kivétel nélkül szakmájukban tudnak elhelyezkedni. Az ágazat beiskolázása korlátozás nélkül támogatott, megyénkben jelen pillanatban a gépgyártástechnológiai technikus hiányszakma.

A gépgyártástechnológiai techgep_900nikus munkája során önállóan – vagy mérnöki irányítással – részt vesz gépek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, beállításában, működtetésében, karbantartásában és javításában. Középvezetőként irányíthat egy kisebb munkacsoportot, de elhelyezkedhet mint gépipari automatizálási technikus, gépszerelő technikus, gépszerkesztő technikus, szerszám- és készülékszerkesztő technikus.

Tanulóink a hagyományos gépész szakterületen való biztos tudáson kívül a legkorszerűbb technikákkal, technológiákkal ismerkedhetnek meg, úgymint: robottechnika, NC és CNC technika, CAD-CAM (Computer Aided Design  – Computer Aided Manufacturing= számítógépes tervezés és gyártás), FMS (Flexible Manufacturing System= rugalmas gyártórendszer), SPC (Statistical Proccess Control=számítógépes minőségellenőrzés és folyamatszabályozás), automatika, pneumatika.

  Kódszám: 0013
Megszerezhető szakképesítés:

5 0715 10 06  – Gépgyártástechnológiai technikus
5 0715 10 05  – Gépésztechnikus

A Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés bemutatása:

Forrás: https://palyaorientacio.munka.hu/felnottek/film

Felvételi eljárás:

Az ebbe ágazatba jelentkező tanulóknak a felvételi eljárás során központi írásbeli felvételi vizsgán kell megfelelniük  Magyar nyelv és Matematika tantárgyakból, valamint szóbeli elbeszélgetésen kell számot adniuk tudásukról.  A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását is.

A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:

– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv
– fizika

Magyar nyelv írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
Matematika írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).

A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető. (Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % vagy az feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.)

A felvételi eljárás keretében tehát összesen 50+25+25=100 pont érhető el, a tanulókat a megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

Megszakítás