A Szakmai díj díjazottja 2022-ben

A P&G által alapított Szakmai díjat minden évben egy olyan végzős tanuló kapja, aki szakmája iránti szeretetével, elkötelezettségével, versenyeredményeivel kiérdemelte azt. 2022-ben Győri Rajmond 12. A osztályos tanuló kapta az elismerést és a vele járó tárgyai ajándékot, amit a vállalat képviselője adott át neki a ballagáson.

Győri Rajmond iskolánk tehetséges tanulója.  Visszafogott természete ellenére az osztályában közkedvelt személyiség, akire mindig számíthatnak a többiek, tanítási órák után szívesen segít diáktársainak elsősorban matematikából és a szakmai tantárgyakból. Magatartása iskolán kívül is példamutató, tanáraival, osztálytársaival, az iskola dolgozóival mindig tisztelettudó. Segítőkész személyisége értékadó a közösségben, az iskolai életben való részvétele tanulmányi szempontból kiemelkedő.

Tanulmányi eredménye mind a négy lezárt tanévében kitűnő volt, az évközi jegyei között csak elvétve található jó osztályzat, hiszen mindig jeleseket kap. Szinte minden tantárgyból tantárgyi dicséretet kapott, minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesült.

Érdeklődési köre szakmájához kötött, szaktanárai korán felfigyeltek tehetségére. Rajmond az elmúlt négy év során szakmai elméletből és gyakorlatból egyaránt kimagaslóan teljesített. Ennek méltó folytatása volt, hogy a 2021-2022-es tanévben szakmai tanárai felkészítésével elindult az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén automatikai és elektronikai ismeretek tantárgyból, ahol a 3. fordulóba az országos mezőny legjobb eredményével jutott be. A szóbeli forduló után az országos 2. helyezést szerezte meg.  Automatikai és elektronikai ismeretek tantárgyból emelt szintű érettségit tett.

Tudásával, magatartásával, motiváltságával, megbízhatóságával kivívta nemcsak osztálytársai, hanem tanárai elismerését is.

Megszakítás