Elektronika és elektrotechnika ágazat

Iskolánk 1962-es megalapítása óta folyamatosan képzünk villamosipari szakembereket. Kezdetben finommechanikai műszerész, később elektronikai műszerész osztályaink voltak, majd a technikusképzés bevezetése után ipari elektronikai technikusokat, jelenleg pedig elektronikai technikusokat képzünk. Az évek során esti munkarendben több erősáramú elektrotechnikus osztályunk is végzett, amely szakképesítés oktatására az iskolának jelenleg is van lehetősége.

Az elektronikai technikus el_900fő feladatai közé tartozik az elektronikai áramkörök tervezése, építése, az áramkörök működőképességének méréssel történő vizsgálata, áramkörök javítása, áramkörökhöz kapcsolódó dokumentáció készítése éppúgy, mint irányítástechnikai rendszerek programozása, vagy automatikus gyártósorok, robotok üzemeltetése, karbantartása.

Az iparban egy gyártósor végén végezhet minőségellenőrzési, vagy javítási feladatokat, dolgozhat szervizesként, középvezetőként irányíthatja egy kisebb munkacsoport munkáját, de elhelyezkedhet mint ipari elektronikai technikus, gyengeáramú villamosipari technikus, jelzőberendezés technikus, koncert fénytechnikus, koncert színpadtechnikus vagy világítástechnikus.

A szakmai alapismeretek megszerzése mellett tanulóink a képzés során megismerkednek az elektronikus áramkörök tervezéséhez és szimulációjához szükséges szoftverekkel, megismerik az áramkörök építésének és mérésének eszközeit, módszereit. Az analóg áramköröktől a digitális áramkörökön át eljutnak a mikroprocesszoros rendszerekig, elsajátítják a programozható logikai vezérlők (PLC, AVR) működését, használatát.

Kódszám: 0011
Megszerezhető szakképesítés:

5 0714 04 03 – Elektronikai technikus

Az Elektronikai technikus szakképesítés bemutatása:

Forrás: https://palyaorientacio.munka.hu/felnottek/film

Felvételi eljárás:

Az ebbe ágazatba jelentkező tanulóknak a felvételi eljárás során központi írásbeli felvételi vizsgán kell megfelelniük  Magyar nyelv és Matematika tantárgyakból, valamint szóbeli elbeszélgetésen kell számot adniuk tudásukról.  A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását is.

A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:

– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv
– fizika

Magyar nyelv írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
Matematika írásbeli (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).

A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető. (Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % vagy az feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.)

A felvételi eljárás keretében tehát összesen 50+25+25=100 pont érhető el, a tanulókat a megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

Az elektronika és elektrotechnika ágazatban a színtévesztés kizáró ok.

Megszakítás