Tudnivalók a nyári összefüggő szakmai gyakorlatról 2017/2018.

 

Kedves Tanulók, Kedves Szülők!

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli, összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része, annak teljesítése a következő évfolyamra való továbbhaladás feltétele!

Iskolánkban jelenleg két szakmai program szerint folytatunk szakképzést, ennek megfelelően a nyári gyakorlatok az egyes évfolyamok esetében a következőképpen alakulnak:

 

9. évfolyam (iskolánk 2016-os szakmai programja szerint)

A 9. évfolyamon tanuló diákjaink tanulmányaikat a szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kezdték meg, nekik ebben a tanévben nem kell részt venniük összefüggő szakmai gyakorlaton.

 
10. évfolyam (iskolánk 2016-os szakmai programja szerint)

A 10. évfolyamon tanuló diákjaink tanulmányaikat a szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kezdték meg. A szakgimnáziumi kerettantervek 10. évfolyamon:

  • Gépészet ágazatban 140 óra,
  • Villamosipar és elektronika ágazatban 140 óra

összefüggő szakmai gyakorlatot írnak elő.

10. évfolyamon az összefüggő szakmai gyakorlatot tanulóink iskolánk tanműhelyeiben töltik le, a szorgalmi időszak leteltét követően (2018.06.15.) folyamatosan. A gyakorlat időtartama négy hét, napi hét munkaórával. A pontos csoportbeosztásról a tanulók év végéig kapnak tájékoztatást.

Informatika ágazatban és közgazdaság ágazatban a szakgimnáziumi kerettantervek nem írnak elő összefüggő szakmai gyakorlatot, így ebben a tanévben 10. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat ebben a két ágazatban nincs.

 

11. évfolyam (iskolánk 2013-as szakmai programja szerint)

A 11. évfolyamos tanulóink a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Ennek időtartama:

  • Informatika ágazatban 140 óra,
  • Gépészet ágazatban 140 óra,
  • Villamosipar és elektronika ágazatban 140 óra

A 11. évfolyam tanulói az összefüggő szakmai gyakorlatot gazdálkodó szervezeteknél töltik. A szervezéssel, adminisztrációval kapcsolatos kérdésekről Hevér Tibor gyakorlati oktatásvezető tájékoztatja a tanulókat és a szülőket.

A közgazdaság ágazatban tanuló diákjaink számára előírt összefüggő szakmai gyakorlat nincs.

 
12. évfolyam (iskolánk 2013-as szakmai programja szerint)

A 12. évfolyamon tanuló diákjaink számára ebben a tanévben előírt összefüggő szakmai gyakorlat nincs.

 

5/13. évfolyam és 2/14.évfolyam

Szakképző évfolyamainkon tanuló diákjaink számára ebben a tanévben előírt összefüggő szakmai gyakorlat nincs.

Kaló István
szakmai igh.