Meg kell tanulni jó szót szólani …

„Meg kell tanulni jó szót szólani. Emberségünkhöz tartozik a nyelv.”

Korzenszky Richárd

 

Az Édes anyanyelvünk verseny az a verseny, amely az alkotó nyelvhasználati készség legösszetettebb próbája. A Szép magyar beszéd és az Implom József helyesírási verseny mellett a harmadik rangos megmérettetése a középiskolások anyanyelvi műveltségének. Talán mindhármuk közül a legnehezebb. Ahhoz, hogy itt valaki eredményesen szerepeljen, szükség van nyelvtani, stilisztikai, helyesírási ismeretekre, nyelvhasználati készségre, szövegalkotásra, megfelelő szövegtolmácsolásra. Mindemellett talpraesetten kell szerepelni a háromperces nyilvános szóbeli szövegalkotást igénylő versenyfordulóban. Kemények a követelmények, hiszen a tudás mellett a nyelvi alkotóképesség, a kapcsolatteremtés, a biztos fellépés próbája ez az esemény.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a bottyános diákok örömmel és nagy számban vesznek részt az iskolai fordulón, és érdeklődésüknek, valamint a lelkiismeretes felkészülésnek köszönhetően a megyei megmérettetés után az utóbbi években rendszeresen képviselhetik Heves megyét a Kárpát-medencei fordulóban.
A versenyt október derekán minden évben Sátoraljaújhely szervezi. Ez a vidék Kossuth Lajosnak, a nagy szónoknak, és Kazinczy Ferencnek, a magyar nyelvújítónak szűkebb pátriája. Az eredményhirdetés és díjátadás Széphalmon, a Kazinczy-emlékcsarnok előtt, a Magyar Nyelv Múzeumának oltalma alatt zajlik. A háromnapos verseny során a résztvevők élményekkel is gazdagodnak, hiszen kirándulások, szakmai és kulturális programok is színesítik az ott töltött időt.
Ebben az évben Tóth Imola 12.E osztályos tanuló képviselte iskolánkat és a szakképző iskolákat megyénkből. Imola áprilisban részt vett a Szép magyar beszéd verseny országos fordulóján is Győrben, ahol könyvjutalommal ismerték el felkészültségét. Lelkesen készült erre az összetett próbára is, és eredményesen zárta a megmérettetést. Az írásbeli fordulón közel a legjobb eredményt érte el, a szóbeli fordulón az előírt műfajnak és a kommunikációs körülményeknek megfelelve mondta el jól szerkesztett beszédművét a rangos nyelvészekből álló zsűri előtt. A több mint 130 versenyző között összesítésben a legjobb 50, saját kategóriájában a 8. helyen szerepelt, és könyvjutalomban részesült.
Gratulálunk Imolának az elért eredményéhez, sok sikert kívánva neki az előtte álló érettségihez és a továbbtanuláshoz!

Vargáné Tomcsik Erika
magyartanár, felkészítő tanár

Megszakítás