Ha szeretem az Egyetlent, a világ egy lesz, csak egyet kell szeretnem, hogy mindent szerethessek, és ebben a szerelemben megnyílik a mindenség titka. (Hamvas Béla)

2020.06.15.
Hétfő

A siker a lélek békéje, ami akkor következik be, ha mindent beletettél abba, hogy a legjobb legyél, és a lehető legjobbat hozd ki magadból. (John Robert Wooden)

2020.06.14.
Vasárnap

Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat! Vágysz kedvességre? Légy kedves! (Böjte Csaba)

2020.06.13.
Szombat

A világot olyannak látjuk, amilyennek gondoljuk, sőt amilyennek tudat alatt hisszük. Ha környező világunkon változtatni szeretnénk, akkor elsősorban saját magunkon kell változtatnunk. (Balogh Béla)

2020.06.12.
Péntek

Ahhoz, hogy valóban boldog légy, kedvesem, csupán arra van szükséged, hogy lelkesedni tudj valamiért. (Anthony de Mello)

2020.06.11.
Csütörtök

A tétlenség kételyt és félelmet szül. A tett önbizalmat és bátorságot. Ha le akarod győzni a félelmet, ne csak ülj és gondolkodj róla. Menj, és tegyél valamit! (Dale Carnegie)

2020.06.10.
Szerda

Légy, mint a forrás, amely örökké túlcsordul, s nem mint a tó, amelyben mindig ugyanannyi víz van. (Paulo Coelho)

2020.06.09.
Kedd

A szerelmes az a részünk, amelyik vállalja azt a kockázatot, hogy függővé váljék. Aki egész életében távolságtartó marad, mert tudja, hogy szenvedni fog, ha függővé teszi magát, az nem szerelmes. A szerelmes nem fél attól, hogy magára vegye ezt a fájdalmat. (Richard Rohr)

2020.06.08.
Hétfő

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. (Hamvas Béla)

2020.06.07.
Vasárnap

A pozitív hozzáállás haladó változata, amikor olyan embernek is képesek vagyunk jót adni, akitől nem jót kapunk. (Almási Kitti)

2020.06.06.
Szombat

Milyen kevés zajt csapnak az igazi csodák! Milyen egyszerűek a lényeges események! (Antoine de Saint-Exupéry)

2020.06.05.
Péntek

Istenben hinni azt jelenti, hogy átadjuk neki a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is. Az egész életünket a szeretet szolgálatába állítjuk. (Simon András)

2020.06.04.
Csütörtök

A „véletlen” az, amikor Isten úgy dönt, hogy névtelen kíván maradni. (Bob Gass)

2020.06.03.
Szerda

Életünkben a legemberibb dolog, amit tehetünk, hogy megtanuljuk kifejezni legőszintébb érzéseinket és meggyőződéseinket, és vállaljuk értük a következményeket. Ez a szeretet első követelménye, mely egyben sebezhetővé is tesz minket a többiekkel szemben, akik talán kinevetnek. Mégis, sebezhetőségünk az egyetlen, amit az embereknek adhatunk. (William DuBay)

2020.06.02.
Kedd

Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak, A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. A lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tiéd. (Hillsong United “Oceans”)

2020.06.01.
Hétfő

S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. (János 14,26)

2020.05.31.
Vasárnap

A sötétséget nem pusztíthatod el még nagyobb sötétséggel. Csak a fény oszlathatja el a világra boruló árnyékokat. (Dan Millman)

2020.05.30.
Szombat

A szeretet szelíden, de feltartóztathatatlanul áradó folyam, amely - lassan - mindenkit befogadó óceánná teszi a szívedet. (Simon András)

2020.05.29.
Péntek

A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. (Illyés Gyula)

2020.05.28.
Csütörtök

Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csupán figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő fűszál csodájára. (Stephanie Dowrick)

2020.05.27.
Szerda

Túl fogsz jutni rajta. Nem lesz fájdalommentes. Nem fog gyorsan menni. De Isten jóra használja majd ezt a zűrzavart. Addig is ne viselkedj ostobán vagy naivan! De ne is ess kétségbe! Isten segítségével túljutsz rajta. (Max Lucado)

2020.05.26.
Kedd

Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!

2020.05.25.
Hétfő

A cél, amikor végül elérem, sohasem az, amit eredetileg elgondoltam. Mert minden probléma új választásokat hoz, és minden választás új problémákat vet fel, amelyekre megoldást kell találni, és így tovább. A költő a szíve mélyén mindig meglepődik, mi lett a verséből. ( John Williams)

2020.05.24.
Vasárnap

Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek. (Ludwig van Beethoven)

2020.05.23.
Szombat

A jó Isten mindannyiunk szívében él, és a saját GPS-ével vezet bennünket: lelkiismeretünk törvényei és a parancsolatok által megmutatja a legtisztább, legegyenesebb utat a boldogulásunk, a mennyek országa felé. (Böjte Csaba testvér)

2020.05.22.
Péntek

Az élet egy utazás. Rajtunk múlik, hogy miképp haladunk: csak áramlunk az árral, vagy követjük saját álmainkat. (Paulo Coelho)

2020.05.21.
Csütörtök

Adjál akkor is, ha kevés van neked is, adjál akkor is, ha neked is szükséged lenne rá, adjál akkor is, ha neked nem adtak, adjál akkor is, ha a szavaknál többre van szükség - és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel. (Pál Ferenc)

2020.05.20.
Szerda

Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen. (Assisi Szent Ferenc)

2020.05.19.
Kedd

Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. (Szent Ágoston)

2020.05.18.
Hétfő

Ha elég bátrak vagyunk, lehetőségeinknek semmi sem szabhat határt, és miénk lehet a végtelen! (Brené Braun)

2020.05.17.
Vasárnap

Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten maradáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz. (Virginia Satir)

2020.05.16.
Szombat

Egy napon, ha majd visszanézünk, a küzdelem éveit látjuk a legszebbeknek. (Sigmund Freud)

2020.05.15.
Péntek

Élj úgy, mintha már másodszor élnél, és elsőre mindent a lehető legrosszabbul csináltál volna. (Viktor Emmanuel Frankl)

2020.05.14.
Csütörtök

Mint egy hullócsillag, legyőzheted a távolságot. Nem lesz könnyű, de ha hiszel magadban és nem nézel vissza, akkor bármi sikerülhet. (Lucas Grabeel)

2020.05.13.
Szerda

Ha nincs békénk, az azért van, mert elfelejtettük, hogy egymáshoz tartozunk. (Szent Kalkuttai Teréz anya)

2020.05.12.
Kedd

A tiszta lelkiismeret és a jóakarat. E kettő adja meg a szilárd horgonyt az élet viharaiban, s szolgál legelső feltételül az igazán kielégítő cselekvéshez. S e tényezők egyúttal a leghatékonyabb védelmet is jelentik a gyötrő megbánás kínjai ellen. (Max Planc)

2020.05.11.
Hétfő

A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak. (Albert Einstein)

2020.05.10.
Vasárnap

Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet. (Blaise Pascal)

2020.05.09.
Szombat

Az élet értelme abban áll, hogy értelmetlen azt mondani, hogy nincs értelme. (Niels Bohr)

2020.05.08.
Péntek

Ahol szeretet van, ott nincs átverés. (Albert Einstein)

2020.05.07.
Csütörtök

A természet képzelőereje sokkal, de sokkal nagyobb, mint az emberé. Senki, akinek nem volt megfigyeléseken alapuló sejtése, nem képzelhetett el ilyen csodálatos dolgot, mint amilyen a természet. (Richard Feynman)

2020.05.06.
Szerda

Állapítsuk meg: "Vagy van Isten, vagy nincs." Mármost melyik felfogás mellé álljunk? Az ész ebben nem dönthet: végtelen káosz választ el bennünket. E végtelen távolság legvégén szerencsejáték folyik, s az eredmény fej vagy írás lesz. (...) Mérlegeljük, mit nyerhet vagy veszíthet, ha fejre, vagyis arra fogad, hogy van Isten. Értékeljük ezt a két eshetőséget: ha nyer, mindent megnyer; ha veszít, semmit sem veszít. Fogadjon hát habozás nélkül arra, hogy van. (Blaise Pascal)

2020.05.05.
Kedd

Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre! Vezess igazságod szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom! (Zsoltár 25/4,5)

2020.05.04.
Hétfő

Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál. (Assisi Szent Ferenc)

2020.05.03.
Vasárnap

A gondviselés az emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban elmerülünk. (Hamvas Béla)

2020.05.02.
Szombat

Ellentmondásnak tűnik, ám az új élet valóban a régi fájdalmából születik. (Henri J. M. Nouwen)

2020.05.01.
Péntek

Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (Kodály Zoltán)

2020.04.30.
Csütörtök

Rengeteg érzelem mozgatja az ember szívét, amikor úgy dönt, hogy spirituális útra lép. A cél lehet nemes: mint amilyen a hit, a felebaráti szeretet vagy a jótékonykodás. De lehet egyszerű szeszély is, félelem a magánytól, kíváncsiság és a szerelem vágya. Mindez azonban nem is számít. Az igazi spirituális út erősebb, mint bármelyik ok, amely elindít minket rajta. (Paulo Coelho)

2020.04.29.
Szerda

Önmagunk helyett nem érdemes másokat szeretnünk. Ugyanis a másik embert nem magam helyett kellene szeretnem, hanem önmagáért. (Pál Ferenc)

2020.04.28.
Kedd

Az önismeret rendkívül fontos, s még ha az égig emelkedtetek volna, akkor is azt akarnám, hogy szüntelenül gyakoroljátok magatokat benne. Azt hiszem azonban, hogy sohasem fogjuk magunkat igazán megismerni, ha nem igyekszünk megismerni Istent. (Avilai Szent Teréz)

2020.04.27.
Hétfő

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. (Jn 14,27)

2020.04.26.
Vasárnap

Bízzunk Istenben és haladjuk előre félelem nélkül. (Don Bosco)

2020.04.25.
Szombat

„Apró figyelmességeink teszik jobbá a világot" (J.Plemon)

2020.04.24.
Péntek

Találj magadra bennem Uram hogy létezzem mielőtt leszáll az alkony (Pálos Rozita: Fohász)

2020.04.23.
Csütörtök

„Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viselkednek veled, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél." (Anthony de Mello SJ)

2020.04.22.
Szerda

Valamit elfelejtünk, elmulasztunk valamit, elszalasztjuk, vagy elhalasztjuk. És ez a majdnem-semmi attól fogva jön, jön, nyomunkban van és egyszer csak mérettelenné hatalmasodik, mint az éjszaka csendjében egy padlóreccsenés. (Fodor Ákos: Élet)

2020.04.21.
Kedd

Ahol boldogság van jelen; kísérőül valamilyen formában mindig ott van dolgok utánozhatatlan egyszerűsége. (Pilinszky János)

2020.04.20.
Hétfő

„Ha nem kapsz meg mindent, amire szükséged lenne, hiányt szenvedsz. de a hiány felébresztheti benned a küzdeni vágyást, és megtapasztalod képességeidet, a benned rejlő erőt." (Mustó Péter SJ)

2020.04.19.
Vasárnap

„A tér, ami elválaszt tőle tele van kacagással. Szent mezőny. Beléhatol az ének, szárnyal benne a hang. Boldog messzeség. A szerelem tölti meg és nem törli el soha. Szerelem a távolból. Furcsa szerelem!..." (Ghristian Bobin)

2020.04.18.
Szombat

A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik, hanem abban, akiben hiszünk – nem abban, aki bízik, hanem akiben bízik. — Josh McDowell

2020.04.17.
Péntek

Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. — Kalkuttai Szent Teréz

2020.04.16.
Csütörtök

„A szeretet azé, aki szeret, nem pedig azé, akit szeretnek” — Platon

2020.04.15.
Szerda

„A mosoly gazdagítja azt, aki kapja-anélkül, hogy szegényítenie azt, aki adja.” Bálint József SJ

2020.04.14.
Kedd

„De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.” (Iz 40,31)

2020.04.13.
Hétfő

„Mert akkor már tudhatták mindenek, hogy azután az éjszaka csak álom, amit a fénylő valóság követ.” (Pilinszky János: A Nap születése)

2020.04.12.
Vasárnap

Az élet úgyis mondja önmagát; rohan a rohanás, árkon-bokron át. - Ám, ha a Világ szólalhat meg benned: állj meg. Hajts fejet. Hangjának adj nyelvet. (Fodor Ákos: Szomorúfűz)

2020.04.11.
Szombat

Ha romba dőlnek legszebb álmaid, reményeid el ne hagyjanak, mert gyakran a romok felett a legszebb virágok nyílnak — (Goethe)

2020.04.10.
Péntek

Ha romba dőlnek legszebb álmaid, reményeid el ne hagyjanak, mert gyakran a romok felett a legszebb virágok nyílnak — (Goethe)

2020.04.09.
Csütörtök

FEL